Gemeente Arnhem

 • Type organisatie: Gemeente

Vier jaar lang hebben de gemeente Arnhem en haar partners van het netwerk ‘energie made in [Arnhem]’ werk gemaakt van het thema duurzaamheid, in al haar facetten.

Gezamenlijk zijn vele kleine en grotere stappen gezet in de lokale transitie naar een duurzame energievoorziening en een vitale groene economie.

De gemeente wil nu met volle kracht verder, zoals het Coalitieakkoord 2014-2018 ‘Met de stad!’ en de Perspectiefnota 2016-2019 al aankondigden.

Verduurzaming is voor Arnhem een opgave die niet alleen extra actie en daadkracht behoeft: het biedt juist de kans om lokale krachten volop te benutten, innovatievermogen te ontwikkelen en de economie zodoende te versterken.

“New energy made in [Arnhem]” is het programma dat de nieuwe focus en doelen tot 2020 beschrijft en aangeeft hoe de gewenste verduurzaming plaatsvindt.

Hoe is dit programma tot stand gekomen?

 • De gemeente heeft haar oor te luister gelegd bij de 117 partners uit het netwerk.
 • Zij hebben ofwel via een digitale enquête ofwel via persoonlijke interviews de kans gekregen hun visie op de afgelopen en toekomstige gemeentelijke duurzaamheidskoers te geven.
 • Veel aanbevelingen kwamen overeen:
  • meer focus
  • realistische doelen
  • een heldere koers
  • het vizier en de acties richten op de korte termijn
  • met een visie op de langere termijn
  • betere communicatie en profilering

Ambities Arnhem

Deze input is vertaald in de nieuwe speerpunten en ambities. Wat zijn de speerpunten en ambities van het programma?

 1. We leggen de focus primair op versterking van de Energie- en Milieutechnologie-sector (EMT)
 2. energiebesparing
 3. een toename van het aandeel duurzame energie

Vandaar de programmanaam New energy made in [Arnhem]. De speerpunten zijn gekozen omdat juist op deze terreinen behoefte is aan extra ondersteuning en versnelling.

Versterken cluster Energie- en Milieutechnologie (EMT) in en vanuit Arnhem

De energietransitie is in Arnhem niet alleen een opgave, maar vooral een kans om extra banen te creëren en nieuwe investeringen aan te trekken.

De stad heeft nu al veel relevante kennis, kunde, producten, diensten en bedrijvigheid te bieden als het gaat om de EMT-sector. Het gaat erom die unieke mix én de toegevoegde waarde ervan te versterken en beter zichtbaar te maken.

In Nederland, maar ook in Brussel en bijvoorbeeld Duitsland of China. Pas dan plukken wij, de inwoners, bedrijven en onderwijsinstellingen in Arnhem, er ook de vruchten van.

Daarom is de ontwikkeling en positionering van de lokale EMT-sector het eerste speerpunt binnen New energy made in [Arnhem].

Het slimme stopcontact van Nederland

Arnhem wil zich de komende periode bewijzen als het slimme stopcontact van Nederland, als de stad die uitblinkt in kennis en kunde voor duurzame energiesystemen, geschikt voor de gebouwde omgeving en de mobiliteit.

Elektriciteit is hierbij een onbetwist Arnhems kernthema. Dat het om hernieuwbare stroom gaat, spreekt voor zich.

Gemeente Arnhem
 Koningstraat 38
       6811 DG Arnhem,
       , Nederland
  Marc de Kroon   arnhem.nl    Marc.de.Kroon@Arnhem.nl    +31 (0)26 377 5145