Gemeente Breda

  • Type organisatie: Gemeente

Breda wil een duurzame stad zijn. Duurzame ontwikkeling betekent dat we ervoor zorgen dat Breda  nu en in de toekomst  aantrekkelijk is voor haar bewoners en bedrijven. Voorwaarde daarvoor is dat de gevolgen voor het milieu (onze leefomgeving, Planet), voor de economie (onze portemonnee, Profit) en voor de maatschappij (voor de mensen, People) in samenhang worden bezien.

Breda milieuthema’s

De milieuthema’s zijn de onderwerpen die de kwaliteit bepalen van onze leefomgeving.  Het nationale en Europese beleid, bijvoorbeeld op het gebied van afval, energie/klimaat en lucht, vertaalt de Gemeente Breda in lokaal beleid. Dat beleid wordt uitgevoerd door bijvoorbeeld regels voor het aanbieden van afval, projecten op het gebied van energiebesparing en een milieuzone die ervoor zorgt dat alleen schone vrachtwagens het centrum in mogen.

Klimaatbeleid

Begin 2013 heeft het gemeentebestuur het Uitvoeringsprogramma Klimaat 2013-2016 (UP Klimaat) vastgesteld. Daarin staan zeventig projectvoorstellen die een bijdrage leveren aan het Bredase doel voor 2044: een CO2-neutrale stad. De projectvoorstellen zijn geformuleerd door, voor en met de Bredase organisaties die hun schouders willen zetten onder het Bredase Klimaatbeleid. In het projectenboek (zie onder) vindt u een lijst van de organisaties die de projecten samen gaan uitvoeren.

Lees meer over Uitvoeringsprogramma Klimaat

Gemeente Breda
 Claudius Prinsenlaan 10
       4811 DJ Breda,
       , Nederland
  Paul de Beer   breda.nl    Pjlm.de.beer@breda.nl    076 - 529 8249