Gemeente Den Haag

  • Type organisatie: Gemeente

Den Haag wil in 2040 een klimaatneutrale stad zijn. Om dat te bereiken heeft het college het Klimaatplan en de Energievisie Den Haag 2040 vastgesteld.

Het college wil het geld onder meer inzetten voor energiebesparing, zonnepanelen in de stad en uitbreiding van het warmtedistributienet.

 

Den Haag energieneutraal

De gemeente wil bedrijven en bewoners stimuleren tot duurzaamheid.  Er komt een jaarlijkse Energiebesparingsbeurs en energiecoaches en ecoteams gaan bewoners en bedrijven adviseren.

De gemeentelijke organisatie is sinds 2010 klimaatneutraal. De CO2 die nu nog overblijft, wordt via het klimaatfonds in Haagse projecten gecompenseerd. Bijvoorbeeld door het plaatsen van zonnepanelen op scholen.

Verder komen er onderzoeken naar de verbetering van de klimaatbestendigheid van de stad, naar een biomassacentrale Haaglanden en naar een Haags energiebedrijf. Ook krijgt de gemeente een innovatie- en duurzaamheidscentrum.

Klimaatdoelen

De klimaatdoelen van Den Haag zijn:

  • een klimaatneutrale stad in 2040
  • in 2020:
    1. 30% afname van CO2-uitstoot
    2. 20% meer duurzame energie
    3. 20% energiebesparing (ten opzichte van 1990)

In het Klimaatplan en de Energievisie 2040 staat welke stappen moeten worden genomen om deze doelen te realiseren.

Gemeente Den Haag
 Spui 70
       2511 BT Den Haag,
       , Nederland
  Ted Zwietering   DenHaag.nl    TedZwietering@denhaag.nl    14070