Gemeente Dordrecht

  • Type organisatie: Gemeente

Dordrecht duurzamer

Dordrecht wil nog duurzamer. Nu worden in Dordrecht nog te veel fossiele brandstoffen gebruikt, terwijl lokaal duurzamere alternatieven beschikbaar zijn. Gemeente, woningcorporaties Woonbron en Trivire en HVC zetten zich daarom samen in voor een collectief warmtenet dat ongebruikte energie benut. Hierdoor kan een flinke hoeveelheid CO₂ worden gereduceerd.

Warmtenet

Binnen enkele jaren wordt het warmtenet uiteindelijk zo’n zeventien kilometer lang en zal het zo’n 10.000 woningen en bedrijven van duurzame warmte voorzien. Iedere aansluiting betekent minder verbruik van fossiele brandstoffen en een vermindering van in totaal 15 kton CO₂-uitstoot. De reductie komt overeen met circa 6 miljoen liter benzine, goed voor gemiddeld 90 miljoen autokilometers of 220.000 m² aan zonnepanelen.

Wie kiest voor een aansluiting op het warmtenet kan rekenen op een betrouwbare warmtebron en een marktconform tarief.

Gemeente Dordrecht
 Spuiboulevard 300
       3311 GR Dordrecht,
       , Nederland
  Rik van der Linden   cms.dordrecht.nl/    r.vander.linden2@dordrecht.nl    (078) 770 41 08