Gemeente Enschede

  • Type organisatie: Gemeente

Enschede wekt op!

Vanaf september gaat de campagne ‘Enschede wekt op’ van start. Aanleiding van deze campagne is het verschijnen van het actieplan duurzaamheid, waarbij één van de doelstellingen bestaat uit het verhogen van het aandeel duurzaam opgewekte energie van 6% in 2016 tot 12% in 2030.

Doel van dit project is het vinden van locaties voor het plaatsen van windturbines en zonnepanelen in de gemeente Enschede, samen met de gemeente Enschede.

Enschede is trots op de vele duurzame projecten en initiatieven van inwoners, verenigingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Lees meer initiatieven die ertoe bijdragen dat Enschede CO2 neutraal wordt.

Afval scheiden

44% van de Enschedese inwoners biedt afval gescheiden aan.
Door afval gescheiden aan te leveren, kan het worden gerecycled en kost verwerking minder energie.

Energiescan

Bijna 100 bedrijven voerden een energiescan uit. Met de energiescan hebben deze bedrijven inzicht in hun energieverbruik en tips voor energiebesparende maatregelen.

Zonnepanelen gemeentelijke gebouwen

De gemeente Enschede heeft ruim 1600 zonnepanelen geplaatst op verschillende gebouwen. Ze produceren ongeveer 330.000 kilowattuur per jaar.

Aanleg Stadsbeek

Met de aanleg van de Stadsbeek in Enschede is een oplossing gevonden die bestendig is tegen de (toekomstige) klimaatveranderingen.

Aardevol

Aardevol is een integrale manier om infrastructurele projecten duurzamer en goedkoper uit te voeren door hergebruik en optimaal inzetten van mensen, middelen, materialenen kennis.

Cargohopper

In Enschede rijdt de elektrische Cargohopper. Door inzet van de cargohopper kunnen grote en vervuilende vrachtwagens uit de binnenstad worden geweerd.

Duurzaam wagenpark

De gemeente Enschede beschikt over een breed scala aan elektrische voertuigen, variërend van elektrische fietsen, scooters en motoren tot elektrische auto’s en aardgasauto’s.

Duurzame innovaties

Vlas wordt als innovatieve, veelzijdige duurzame grondstof onder de aandacht gebracht. Gebruik van vlas heeft geleid tot de ontwikkeling van de natuurlijke lijnolieverf.

Groene daken en ecopannen

Elf huurwoningen in de wijk Transburg in Enschede hebben een groen dak met zogeheten ecopannen.

Passiefhuizen Velve-Lindenhof

In de wijk Velve-Lindenhof zijn 211 zeer energiezuinige woningen gebouwd, waaronder circa tachtig passiefhuizen.

Renovatiewinkel Reimarkt

Reimarkt maakt duurzaam wonen voor iedereen bereikbaar. Huiseigenaren of huurders kunnen hier terecht voor advies en maatregelen om hun woning duurzamer te maken.

Twentse textiel cirkel

De Twentse textiel cirkel is een regionaal samenwerkingsverband op het gebied van gebruikt textiel.

Duurzaam kantorenpark Zuiderval

Bij de kantoren aan de Zuiderval en in de inrichting van de omgeving staat duurzaamheid centraal. Drie kantoorgebouwen zijn duurzaam gerealiseerd mede door een systeem van warmte-koudeopslag.

Buurt Energie Bedrijf

Die groepen bewoners in Boekelo, Enschede Noord en Zuid hebben een buurtenergiebedrijf opgerich

Duurzaam schoonmaken

Bij het duurzaam schoonmaken van gemeentelijke panden worden schoonmaakmiddelen gebruikt die niet belastend zijn voor het milieu.

Innovatieve Combivergister

Bij Twence wordt al het huishoudelijke afval veilig en met de nieuwste technieken gescheiden, geschikt gemaakt voor hergebruik, vergist (biogas), gecomposteerd en/of omgezet in (groene)

Bijen in Twente

In Enschede hebben we verschillende acties ondernomen om te zorgen dat de met uitsterven bedreigde bij goed kan toeven in onze stad.

Slimme meters

Alle gemeentelijke gebouwen en objecten zijn voorzien van slimme meters. Voor de parkeergarages levert dit bijvoorbeeld een besparing van ruim 30% op.

Gemeente Enschede
 Langestraat 24
       7511 HC Enschede,
       , Nederland
  Hans van Agteren   Enschede.nl    h.v.agteren@enschede.nl    053-4818012