Gemeente Leeuwarden

  • Type organisatie: Gemeente

De gemeente Leeuwarden werkt aan een duurzame, sterke gemeente. Wij zien duurzaamheid als basis voor nieuwe ontwikkelingen in de samenleving met een evenwichtige ontwikkeling van economie, natuur & milieu en sociale & culturele aspecten.

Zonnekaart

Leeuwarden was een van de eerste gemeenten met een Zonnekaart. Met de online Zonnekaart ontdekken inwoners eenvoudig en snel of het dak geschikt is voor zonnepanelen en hoeveel zonnepanelen men zou kunnen plaatsen.

Zonneparken

Vier zonneparken moeten de Haak om Leeuwarden energieneutraal maken. Bedrijven die belangstelling hebben voor de bouw en exploitatie van de zonneparken, konden zich in juli 2016 melden bij Leeuwarden Vrij-Baan. De parken zullen bij elkaar vier Megawatt aan zonne-energie opwekken en dat is veel meer stroom dan de weg zelf nodig heeft.

Het doel is dat de zonneparken in de loop van volgend jaar operationeel zijn.

‘Uniek voor Nederland’

Volgens projectleidster Trienke Lantinga is de aanbesteding van zonneparken bij een nieuwe autoweg ‘uniek voor Nederland’. Ook Rijkswaterstaat heeft nog niet eerder zoiets gedaan.

Lantinga denkt dat het in de toekomst wel eens heel normaal kan worden. Bij de aanleg van autowegen blijven al snel stukjes grond over die geschikt kunnen zijn voor het plaatsen van zonnepanelen.

Leeuwarden energieneutraal in 2020

Het college van de gemeente Leeuwarden heeft de ambitie om in 2020 onafhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen, zoals gas en olie.

De tweede ambitie is om in 2020 met een netwerk van verschillende warmtenetten 40.000 woningequivalenten van warmte en koude te voorzien. Dit komt overeen met ongeveer 30 % van de totale energievraag in Leeuwarden. Hiermee wordt ca. 110 kton CO2 per jaar bespaard.

Gemeente Leeuwarden
 Oldehoofsterkerkhof 2
       8911 DH Leeuwarden,
       , Nederland
  Isabella Diks   Leeuwarden.nl    i.diks@leeuwarden.nl    14 058