Gemeente Meppel

 • Type organisatie: Gemeente

Energietransitie Meppel

Het meest in het oog springend, is de ontwikkeling van de Nieuwveense Landen, een duurzame woonwijk met alternatieve vormen van energieopwekking.

Landelijk heeft de wijk veel aandacht getrokken.

“Het is een zogenaamd icoonproject en is door het ministerie uitgeroepen tot ‘Excellent Gebied’.”

Sinds vorig jaar zijn er ongeveer 80 woningen in gebruik, die zijn aangesloten op een speciaal ontworpen biogasinstallatie.

De opzet is dat deze wijk op den duur energie gaat leveren aan omringende wijken. In hoeverre dat echt gerealiseerd gaat worden, moet nog blijken.

 1. Eerst werken we toe naar energieneutraal worden.
 2. Pas met 150 woningen is het haalbaar om de definitieve duurzame installatie te realiseren.
 3. De verwachting is dat het binnen een paar jaar gaat aantrekken.
 4. Rond 2020 verwachten we dat er 400 woningen gerealiseerd zijn en in gebruik.
 5. Daarna kijken we hoe de energiewereld er dan uit ziet.

En verder?

Meppel heeft enkele jaren geleden een duurzaamheidslening in het leven geroepen die mensen de financiële mogelijkheid biedt om maatregelen aan hun woning te treffen.

De gemeente probeert zelf ook het goede voorbeeld te geven.:

 1. We kopen elektriciteit groen in en hebben duurzame verlichting.
 2. Ook hebben we zes elektrische wagens, die worden gevoed met elektriciteit van de 70 panelen op ons dak.
 3. In het gemeentehuis zie je geen radiatoren, want we gebruiken sinds 2005 de warmte-koudeopslag (WKO) als basis om het gebouw te verwarmen.

Lange adem

Als je met verduurzaming aan de gang gaat, moet je blijven volhouden. Ook in een tijd dat het niet zo soepel gaat, is het heel gemakkelijk om te zeggen ‘hé, we gaan terug naar de oude manier. Wat daarin meespeelt is het draagvlak van de mensen die het betreft. Pakken mensen het op?

De wethouder benadrukt dat gemeentes daarmee in een spanningsveld zitten en voor lastige keuzes staan.

 • Aan de ene kant willen we mensen verleiden en overtuigen duurzame keuzes te maken, maar we willen ze niet dwingen of verplichten.
 • Tegelijkertijd hebben we toch een downclash van 2020 boven ons hangen. Er komt een moment dat we misschien moeten aanscherpen door middel van maatregelen, wat we eigenlijk niet willen.

Ambities

 • Windmolens zijn interessant
 • Als het kan is het mooi, zo niet dan zijn er genoeg andere manieren om duurzame energie op te wekken.
 • Meppel wil marktpartijen stimuleren om samen te investeren.
 • We maken afspraken met woningcoöperaties zodat zij hun huurstand gaan verduurzamen, waardoor ook woon- en energielasten voor de particulier verminderen.

 

Gemeente Meppel
 Grote Oever 26
       7941 BJ Meppel,
       , Nederland
  Kees Offringa   meppel.nl    K.Offringa@Meppel.nl    +31 (0)6 3022 4338