Gemeente Nijmegen

  • Type organisatie: Gemeente

Nijmegen is hard op weg om  een duurzame stad te worden. Nijmegen heeft in de  Duurzaamheidsagenda 2011-2015 de ambitie geuit om in 2045 energieneutraal te zijn. Het warmtenet is een belangrijk duurzaam middel om dit te bereiken. In Nijmegen kan een uitgebreid warmtenet bijvoorbeeld de capaciteit nog ruim verdubbelen.

Energiebesparing en duurzame energie zijn de leidraad en iedereen in de stad kan straks meewerken aan deze lange termijn energievisie. Inzetten op duurzaamheid is tegelijk een belangrijke kans voor economische groei.

5 routes

De gemeente Nijmegen heeft duurzaamheid verankerd in het gemeentelijke beleid over de volle breedte.

  1. een energieneutrale stad; inzetten op energiebesparing en duurzame energiebronnen als zon, wind en groengas. In het co-creatietraject Power2Nijmegen wordt dit spoor uitgewerkt in samenwerking met andere overheden, onderwijs- en onderzoeksinstellingen, ondernemers en burgers;
  2. een klimaatneutrale organisatie; duurzaam inkopen, volledig wagenpark op groengas en verduurzamen gemeentelijk vastgoed;
  3. een duurzame economie; stimuleren van innovatie op het gebied van duurzame energie; creeren van groene werkgelegenheid;
  4. duurzame mobiliteit; schone brandstoffen, investeren in fiets, OV en de tram;
  5. duurzame stedelijke ontwikkeling; duurzaam bouwen, klimaatbestendige wijken, werken aan compacte verstedelijking.

Nijmegen beleidsnota’s

Gemeente Nijmegen
 Korte Nieuwstraat 6
       6511 PP Nijmegen,
       , Nederland
  Harriët Tiemens   Nijmegen.nl    h1.tiemens@nijmegen.nl    +31 24 329 90 00