Gemeente Sittard-Geleen

  • Type organisatie: Gemeente

Gemeente Sittard-Geleen is een van de initiatiefnemers van het Groene WarmteNet.

Het Groene Net

Het Groene Net BV is een lokale, duurzame warmteleverancier. Via een ondergronds buizennetwerk wordt duurzame warmte van de Biomassa Energiecentrale Sittard (én mogelijk op termijn restwarmte van het Chemelotterrein) gebruikt voor verwarming en koeling van bedrijven en woningen in Sittard-Geleen.

Van november 2016 tot februari 2017 wordt het warmtenet aangelegd.

Het Groene Net BV

Het Groene Net BV is een lokale, duurzame warmteleverancier. Via een ondergronds buizennetwerk wordt duurzame warmte van de BiomassaEnergiecentrale Sittard (én mogelijk op termijn restwarmte van het Chemelotterrein) gebruikt voor verwarming en koeling van bedrijven en woningen in Sittard-Geleen. Op dit moment is naast Ennatuurlijk (50%) ook de gemeente Sittard-Geleen (50%) aandeelhouder van Het Groene Net BV.
De gemeente Beek en de gemeente Stein treden toe als de realisatie van het warmtenetwerk binnen hun gemeentegrenzen start. Samen met degemeente Sittard-Geleen hebben zij daarvoor al de Mijn Streekwarmte BV opgericht.

Hoe werkt Het Groene Net?

Een pand of woning dat is aangesloten op Het Groene Net heeft geen eigen cv-ketel nodig. Een tweetal buizen brengt de warmte van Het Groene Net tot in de meterkast. Daar wordt een afleverset geplaatst die warm tapwater maakt en de warmte overdraagt aan de binneninstallatie. Elk pand heeft een eigen meter. Bij bedrijven wordt de warmte van Het Groene Net door middel van een warmtewisselaar overgedragen op de interne binneninstallatie.

Realisatie eerste fase

Met de ondertekening van het investeringsbesluit in juli 2016 gaven de aandeelhouders goedkeuring voor de realisatie van de eerste fase. Deze fase maakt deel uit van het totale ontwikkelmodel van Het Groene Net.

Gemeente Sittard-Geleen
 Markt 1
       6161GE Geleen,
       , Nederland
  Ruud Guyt   https://www.sittard-geleen.nl/    wethouder.ruudguyt@sittard-geleen.nl    (046) 477 8140