Gemeente Utrecht

 • Type organisatie: Gemeente

Utrecht stimuleert ontwikkelingen die leiden tot CO2 luw en energieneutrale wijken in de stad.

Het gaat Utrecht niet alleen de technische oplossing zelf maar juist ook de processen eromheen, e-mobility en de inzet van zonnepanelen ver buiten de grenzen van Utrecht.

Schoon vervoer

Utrecht zet in op 10.000 elektrische auto’s in 2020. Eind mei 2015 is het actieplan Schoon Vervoer (2015-2020) vastgesteld.

De gemeente investeert in een gezonde, aantrekkelijke en bereikbare stad. Onder andere door het stimuleren en faciliteren van schoon vervoer bij bewoners, bedrijven en in de eigen organisatie.

Utrecht ambities

Onze ambities zijn

 1. om de luchtkwaliteit te verbeteren
  in 2020 een CO2-reductie van minstens 30% te hebben bereikt
 2. om in 2030 een klimaatneutrale stad te zijn
 3. om het verkeerslawaai reduceren

Het actieplan Schoon Vervoer helpt mee om deze ambities te realiseren. Mobiliteit in onze stad is bij voorkeur gericht op het gebruik van fiets, verplaatsing te voet, of met het openbaar vervoer. Als er toch met andere voertuigen wordt gereden, dan zo schoon mogelijk: ‘elektrisch, tenzij het echt niet anders kan’.

Utrecht Aantrekkelijk Bereikbaar

Het actieplan is een onderdeel van de uitvoeringsagenda ‘Utrecht Aantrekkelijk Bereikbaar’. Die bestaat uit gebiedsagenda’s en actieplannen. Samen geven ze aan hoe Utrecht de komende jaren de plannen voor schone (gezonde) mobiliteit en bereikbaarheid een plek wil geven binnen de soms beperkte ruimte.

Thema’s die belangrijk zijn voor mobiliteit in de stad zijn uitgewerkt in diverse actieplannen.

Actieplan Schoon Vervoer

Samenvatting (pdf, 4,4 MB)
Volledige versie (pdf,  2,3 MB)

Speerpunt blijft het stimuleren van elektrisch vervoer: stil, schoon en zuinig.

Dat wordt zichtbaar in alle vormen van mobiliteit: OV (bussen), e-scooters, e-bikes, stadsdistributie, auto’s en vaartuigen.

Daarmee draagt de gemeente flink bij aan de doelstelling van het rijk om in 2020 200.000 elektrische auto’s op de weg te hebben. Dit wil de gemeente bereiken via:

 • het stimuleren van volledig elektrisch vervoer (ook ten opzichte van hybride), inclusief waterstof voor (middel)zwaar vervoer;
 • het stimuleren van oplaadinfra bij bedrijven en particulieren;
 • het stimuleren van e-scooters (waar mogelijk in combinatie met de sloop van brandstofscooters);
 • uitbreiding van de openbare oplaadinfrastructuur en stimuleren efficiënter gebruik hiervan;
 • het verschonen van het openbaar vervoer (bussen);
 • het verschonen van veelgebruikers in de stad (taxi’s, bestelverkeer);
 • ondersteuning initiatieven van bewoners voor schone, duurzame mobiliteit en samenwerking;inzet op autodelen en op de verschoning van deze voertuigen;
 • handhaving van de milieuzones voor personen-, bestel- en vrachtverkeer, de stok achter de deur, om verschoning van de voertuigen daadwerkelijk tot stand te brengen;
 • invoering van de maatregel ‘schone taxi’s op de busbaan’ uit Gezonde Lucht voor Utrecht.

Duurzame mobiliteit

De gemeente zet de actieve en regisserende rol in voor het stimuleren van duurzame mobiliteit en schoon vervoer voort. Deze stimulans heeft als functie de markt verder te ontwikkelen en bedrijven en bewoners bewust te maken van de mogelijkheden van schoon (elektrisch) vervoer.

Daarmee behalen we samen met de stad onze doelstellingen op het gebied van duurzame mobiliteit. De gemeente heeft in het bijzonder aandacht voor initiatieven uit de markt, benadert bedrijven pro-actief en levert hen maatwerk.

Gemeente Utrecht
 Korte Minrebroederstraat 2
       3512 GG Utrecht,
       , Nederland
  Lot van Hooijdonk   Utrecht.nl    mobiliteit@utrecht.nl    14 030