Gemeente Zeewolde

  • Type organisatie: Gemeente

Duurzaam en gezond Zeewolde

In het kader van natuur, milieu en duurzaamheid zijn, door particulieren en de (gemeentelijke) overheid een aantal spraakmakende initiatieven genomen.

De gemeente heeft de ambitie via gerichte ondersteuning van projecten en initiatieven de samenwerking en haar voorbeeldpositie in dit beleidsveld te continueren. Het is onze ambitie om de duurzaamste gemeente van Nederland te blijven.

De komende jaren zal er een transitie plaatsvinden voor wat betreft het aantal en grootte van de windmolens in ons buitengebied. Minder molens met meer capaciteit. Wij werken mee aan de plaatsingsmogelijkheden van zonnepanelen op woningen en bedrijfsgebouwen. Bij mogelijkheden deze te plaatsen op eigen gemeentelijke gebouwen en scholen geven wij het goede voorbeeld.

Energieakkoord

Het Energieakkoord is een breed gedragen landelijk afsprakenkader om te komen tot een duurzame energievoorziening in Nederland. Op vele terreinen wordt ingezet op zowel energiebesparing als de realisatie van duurzame energie. Het doel is om in 2020 14% van alle energie duurzaam op te wekken.

Afval

Hergebruik van grondstoffen is een belangrijke pijler voor duurzaamheid. Zo veel mogelijk gescheiden inzamelen van afval is een blijvende prioriteit. In de komende bestuursperiode presenteren wij een Masterplan Afval voor Zeewolde waarin beschreven wordt hoe wij in de toekomst om willen gaan met afval als grondstof dat iets oplevert in plaats van kost.

Gezond

Wij zullen in de komende periode werk maken van een sluitend lokaal netwerk van vrijwilligers dat een AED (Automatische Extere Defibrillator) kan bedienen.

Wij zullen ons inzetten om in het dorp van Zeewolde een standplaats voor de ambulance creƫren.

Wysiwyg

U kunt het collegeakkoord ook downloaden:

Gemeente Zeewolde
 Ravelijn 1
       3891 GN Zeewolde,
       , Nederland
  John de Vries   zeewolde.nl    J.deVries@Zeewolde.nl    +31 (0)36 522 9503