GEN

  • Type organisatie: Adviesbureau

Gebieden Energie Neutraal (GEN) levert een kant-en-klare aanpak om energieneutraliteit te bereiken, inclusief praktische oplossingen.

GEN doet dit voor gebieden met nieuwbouw en bestaande bouw. Maar ook voor gebieden met vervangende nieuwbouw, ook wel ‘herontwikkeling’ of ‘herstructurering’ genoemd. Deze aanpak en de bijbehorende oplossingen zijn in vergelijkbare gebieden uitstekend toepasbaar dan wel kopieerbaar.

Bewijs in de praktijk

GEN bewijst zijn aanpak en oplossingen in de praktijk. Werken in concrete gebieden is een essentieel uitgangspunt van het GEN-programma. Concrete gebieden hebben concrete belanghebbenden, die de resultaten van GEN kritisch zullen beoordelen op hun meerwaarde. Wordt een huis te duur? Dan zijn er geen kopers en houdt het ontwerp geen stand. Durft geen partij de investeringsrisico’s voor een duurzaam warmtenet op zich te nemen? Dan komt het er niet.

Integraal denken en ontwikkelen

Het toekomstige proces zal er anders uitzien en vraagt om een nieuwe denkwijze en benadering. GEN richt zich op dit toekomstige proces, waarbij integraal wordt gedacht en gewerkt. Dit betekent dat we de volgende expertises bundelen:

  • techniek
  • financiering
  • wet- en regelgeving
  • gebruikersgedrag
  • samenwerkingsvormen
GEN
 Kosterijland 20
       3981 AJ Bunnik,
       , Nederland
  Ron van Vuuren   gebiedenenergieneutraal.nl    info@gebiedenenergieneutraal.nl    030 656 9400