Geonovum

  • Type organisatie: Kennisinstituut

Geonovum ontwikkelt normen en standaarden voor overheidsregistraties en oriënteert zich op informatievoorziening in het energiedomein. Eén van de resultaten daarvan is een beschrijving van zes energie-informatieportalen

Geonovum quick scan

Geonovum heeft in beeld gebracht welke relevante landelijke dataverzamelingen er bestaan en al dan niet toegankelijk zijn. En is er door Geonovum ook een quick scan uitgevoerd naar het gebruik van de Nationale EnergieAtlas.

Er is geen kort antwoord is op de vraag waarin NEA en PICO van elkaar verschillen.

Informatie over energiestromen

Waar de energiewereld nu nog voor het overgrote deel draait op fossiele brandstoffen, zal het energieverbruik in 2050 vrijwel geheel uit duurzame bronnen moeten worden gevoed. En dat met behoud van de leveringszekerheid van nu. Tegelijkertijd doen innovaties hun eigen dynamische beroep op het energiesysteem. Denk aan elektrisch rijden en slimme apparaten als wasmachines die pas aan gaan als duurzame elektriciteit beschikbaar is tegen een goed tarief. Er is geen masterplan om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Wel is duidelijk dat de ontwikkelingen grote behoefte aan informatie over energie(stromen) met zich meebrengen.

Samen met energiebedrijven en kennisinstituten werken we aan informatievraagstukken in het energiedomein.

Geonovum
 Barchman Wuytierslaan 10
       3818 LH Amersfoort,
       , Nederland
  Leen van Doorn   geonovum.nl    l.vanDoorn@geonovum.nl    06 5240 0099