Greenport Nederland

  • Type organisatie: Kennisinstituut

Greenport Holland baseert haar activiteiten op het topsectoradvies ‘Bron voor groene economie’ en de daaruit voortvloeiende ‘Uitvoeringsagenda 2012-2016’ voor wat betreft

  • Onderzoek
  • Kennis en Innovatie
  • Human Capital Agenda
  • Buitenlandbeleid
Greenport Nederland
 Bezuidenhoutseweg 12
       2594 AV Den Haag,
       , Netherlands
  Loek Hermans   http://greenportholland.com/    info@greenportholland.com    070 349 0303