HanzeNet

  • Type organisatie: Adviesbureau

HanzeNet brengt lokaal vraag en aanbod bij elkaar door productie, opslag, consumptie en netwerkcapaciteit slim op elkaar af te stemmen. Dit noemen we Peer-to-Peer (P2P) handel, waarbij mensen onderling transacties aangaan zonder tussenkomst van een centrale autoriteit.

De energiemarkt is aan het veranderen, steeds meer mensen wekken hun eigen energieop en hechten belang aan de oorsprong van hun energie. Elektrische auto’s worden nu al gebruikt om energie op te slaan en wijken starten hun eigen coöperaties. Zo gaan we voor energie steeds meer richting een lokale ‘deeleconomie’.

HanzeNet
 Zutphenseweg 6
       7418 AJ Deventer,
       , Nederland
  Erwin Bisschop   hanzenet.com    info@hanzenet.com    1234567890