Havenbedrijf Rotterdam

  • Type organisatie: Gemeente

Havenbedrijf Rotterdam N.V. (in het Engels Port of Rotterdam Authority) is beheerder, exploitant en ontwikkelaar van het Rotterdamse haven- en industriegebied, de Haven van Rotterdam.

Het Havenbedrijf Rotterdam is een van oorsprong gemeentelijke instantie (tak van dienst) van de gemeente Rotterdam. De dienst werd in 1932 opgericht als Havenbedrijf der Gemeente Rotterdam, een naam die in de jaren 1980 werd gewijzigd in Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam. Op 1 januari 2004 werd het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam verzelfstandigd en omgevormd tot een naamloze vennootschap. Het heeft twee aandeelhouders: de gemeente Rotterdam (70,8%) en de Staat (29,2%).

Doel van het Havenbedrijf

Het doel van Havenbedrijf Rotterdam is versterking van de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven als logistiek knooppunt én industriecomplex van wereldniveau.

Het Havenbedrijf Rotterdam beheert, exploiteert en ontwikkelt het Rotterdamse haven- en industriegebied. Niet alleen in omvang, maar ook in kwaliteit.

Ze zijn verantwoordelijk voor het handhaven van een veilige en vlotte afhandeling van de scheepvaart. En ze investeren in de ontwikkeling van het bestaande havengebied, in nieuw haventerrein, openbare infrastructuur en in de afwikkeling van scheepvaart.

Energie Infrastructuur

In de Rotterdamse haven komen grote hoeveelheden warmte, stoom en CO2 vrij bij industriële processen. Chemiebedrijven, de glastuinbouw en huishoudens in de regio hebben juist warmte nodig. Via pijpleidingen kunnen deze energiebronnen slim uitgewisseld worden. Dit draagt bij aan het realiseren van een duurzame haven en zorgt voor een rendabel en duurzaam bedrijfsklimaat.

Warmte, stoom en CO2

De energie-infrastructuur in de Rotterdamse haven bestaat momenteel uit de volgende trajecten:

Deltaplan Energie-infrastructuur

De bestaande energie-infrastructuursystemen hebben een enorm potentieel voor uitbreiding en intensievere benutting. In het Deltaplan Energie-infrastructuur richt het Havenbedrijf Rotterdam zich samen met partners op de ontwikkeling van een ‘common carrier’ infrastructuur in het haven- en industriecomplex en ontsluiting naar stedelijke gebieden en de glastuinbouw.

Havenbedrijf Rotterdam
 Wilhelminakade 909
       3072 AP Rotterdam,
       , Nederland
  Nicole van Klaveren   portofrotterdam.com    info@portmanagement.com    010-2468000