Hof van Twente

  • Type organisatie: Gemeente

De doelstelling van de gemeenteraad van Hof van Twente is om in 2035 energieneutraal te zijn. Dit is vertaald in een routekaart, die door de raad is vastgesteld. Speerpunten zijn energiebesparing en energie-opwekking. De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld door de verduurzaming van eigen vastgoed. 

Duurzaamheid biedt kansen voor de ontwikkeling van de lokale economie. Samenwerking en participatie van inwoners, ondernemers en gemeente zijn de sleutelwoorden. Ook als het gaat om het energiebedrijf Zuiver Hof van Twente, waarin de gemeente deelneemt.

In 2017 stimuleren we het ontstaan van werkgroepen duurzaamheid per kern/buurtschap om samen projecten uit te voeren voor besparing en opwekking. Gedacht kan worden aan een gezamenlijk project op het gebied van zonnepanelen.

Productielocaties

In 2017 realiseren we via Zuiver Hof van Twente BV en lokale werkgroepen een aantal productielocaties door de uitvoering van postcoderoosprojecten (zonnepanelen op daken agrariërs en bedrijven).

In 2017 willen we de ruimtelijke procedures voor zonnepark Waterlanden en een gemeentelijk windpark aan de raad voorleggen.

Qua productie aan hernieuwbare elektriciteit is er aan zon in 2015 bijna 5 miljoen kWh opgewekt. Volgens de doelstellingen in de Routekaart is het streven om dit eind 2018 uitgebreid te hebben naar 21,5 miljoen kWh. Deze opwekking wordt gerealiseerd in de vorm van zon op daken en via zonneparken.

Hof van Twente voorbeeldprojecten

In 2017 willen we in Markelo het zwembad, samen met de tennisclub en de manage verder verduurzaamd hebben.

In 2017 wordt een plan gemaakt hoe de gemeentelijke gebouwen verduurzaamd worden.

Hof van Twente
 De Hofte 7
       7471 DK Goor,
       , Nederland
  R. Wissink   hofvantwente.nl    r.wissink@hofvantwente.nl    0547-858585