HvA – Hogeschool van Amsterdam

  • Type organisatie: Kennisinstituut

De Hogeschool van Amsterdam – HvA – is een grootstedelijke hogeschool waar studenten, docenten en onderzoekers vanuit verschillende invalshoeken en disciplines samenwerken met elkaar en met bedrijven, organisaties en (kennis)instellingen.

HvA en mobiliteit

Met onze kennis van stadslogistiek, elektrische mobiliteit en mainportlogistiek dragen we bij aan de ambitie van de MRA voor emissievrije stadsvervoer in 2025 en versterking van de positie als logistieke hub van wereldformaat.

Urban Technology wil met praktijkgericht onderzoek bijdragen aan:

  • Een economisch vitale verbinding met wereldwijde mainports.
  • Een betrouwbare en duurzame verbinding met andere regio’s in Europa.
  • Emissievrije en bereikbare steden in de regio

Mobiliteit en Logistiek richt zich op twee hoofdthema’s:

1. Internationale logistieke regio

  • MRA als innovatieve, ‘global connected’ regio een aantrekkelijke vestigingsplaats voor internationaal bedrijfsleven;
  • Mainport als draaischijf voor internationale goederenstromen
  • Multimodaal en synchromodaal vervoer internationale goederenstromen.

2. Stedelijke Mobiliteit

Slim, stil en elektrisch vracht- en afvalvervoer en de hiervoor benodigde laadinfrastructuur;

  • Verkeersmanagement voor een betere doorstroming van goederen en personen;
  • CityHubs voor bouw en food
  • Laadinfrastructuur als enabler voor elektrische mobiliteit.

Partners

De onderzoekspartners bij mobiliteit zijn met name de Amsterdam Economic Board, Gemeente Amsterdam, de StadsRegio, de GVB, luchthaven Schiphol, Schiphol Airport Development Company (SADC) en Havenbedrijf Amsterdam.

HvA – Hogeschool van Amsterdam
 Weesperzijde 190
       1097 DZ Amsterdam,
       , Nederland
  Susanne Balm   http://www.hva.nl    s.h.balm@hva.nl    0621157771