Hogeschool Zuyd NEBER Centre of Expertise

  • Type organisatie: Kennisinstituut

Zuyd doet onderzoek in opdracht van of in samenwerking met bedrijven, instellingen en overheden. Het onderzoek vindt plaats op allerlei terreinen en het is gericht op de ontwikkeling van praktisch toepasbare kennis. Meer dan twintig lectoraten houden zich bezig met onderzoek, soms in onze Centres of Expertise of in geavanceerde laboratoria.

Centres of Expertise

Zuyd voert haar onderzoekszwaartepunten – die bijdragen aan de regionale ontwikkeling – uit in drie Centres of Expertise.

Centre of Expertise Nieuwe Energie, Built Environment en Renewables (NEBER)
In het Centre of Expertise NEBER werken de Zuyd lectoraten Nieuwe Energie en Gebouwde Omgeving en Regionale Ontwikkeling nauw samen om de transitie naar een duurzaam gebouwde omgeving vorm te geven. Speciale aandachtsgebieden zijn zonne-energie en duurzaamheid. Het programma De Wijk van Morgen is een aanjager van duurzame ontwikkeling in de regio. Techniek studenten uit het vmbo, mbo en hbo leren er samen in een innovatieve, multidisciplinaire praktijkomgeving. Het programma is door LED opgenomen als een van de vier programma’s die binnen Brainport 2020 in Zuid-Limburg worden uitgevoerd.

Centre of Expertise Chemelot Innovation and Learning Labs (CHILL)
De Nederlandse overheid heeft de chemie aangewezen als één van haar topsectoren. CHILL is een unieke samenwerking in onze regio en in Nederland. Hier komen wetenschap, ontwikkeling, onderwijs, faciliteiten en productie bij elkaar. Vanuit de Chemelot Campus in Geleen, het centrum van de chemie in Limburg, helpt CHILL bedrijven – van MKB tot multinational – met onderzoeksvragen.

Hogeschool Zuyd NEBER Centre of Expertise
 Nieuw Eijkholt 300
       6419 DJ Heerlen,
       , Netherlands
  mr. ing. Elianne Demollin-Schneiders   www.neber.nl    elianne.demollin@zuyd.nl    045-4006687