Hydreco GEomec

 • Type organisatie: Adviesbureau

Hydreco: expert in bodemenergiesystemen

Hydreco heeft meer dan honderd jaar ervaring met grondwaterbeheer en de ontwikkeling van een geothermie infrastructuur. Bij boorwerkzaamheden maken wij gebruik van duurzame boortechnieken en gerenommeerde boorfirma’s.

 • Onze KWO-activiteiten zijn ondergebracht in Hydreco B.V.
 • De aardwarmteprojecten zijn ondergebracht in Hydreco GeoMEC B.V., een honderd procent dochteronderneming van Hydreco

Van haalbaarheidsonderzoek tot exploitatie

Vanaf het moment dat u wilt weten of een KWO of aardwarmte voor uw gebouw of project haalbaar is, biedt Hydreco u toegevoegde waarde.

 • Wij begeleiden haalbaarheidsonderzoeken en geven inzicht in uw energiebehoefte
 • Omdat het realiseren en beheren van een bodemenergiesysteem vraagt om vakkundigheid, nemen wij vaak het gehele ontwikkelingsproces voor onze rekening
 • Ook de exploitatie van het systeem kunt u aan ons uitbesteden
 • We streven er naar om het systeem gedurende tientallen jaren te beheren en exploiteren
 • We monitoren de systemen, sturen bij en zorgen voor het gewenste rendement
 • Ten slotte worden ook administratieve verplichtingen en rapportages voor vergunningen door onze experts verzorgd

Wij voelen ons echt verantwoordelijk; door onze brede aanpak en betrokkenheid bent u verzekerd van optimale resultaten. U wilt een bodemenergiesysteem? Steek er vooral geen energie in!

Prestatieafspraken

Hydreco  gaat bij elk project uit van duurzame ontwikkeling en toepassing van bodemenergie. We zijn toegewijd en investeren graag in projecten.

Veel opdrachtgevers kiezen voor een samenwerking waarbij het geïnstalleerde systeem deels of geheel eigendom wordt van Hydreco.

In zo’n constructie laat u de zorg voor het systeem over aan specialisten. U als klant betaalt enkel voor de geleverde prestatie. Uw pand beschikt over een duurzaam energielabel en heeft bovendien een aangenaam klimaat.

Green Deal Geothermie Brabant

Belangrijkste aspect van de Green Deal is de realisatie van vijf concrete geothermiebronnen/-projecten. Daarvoor zijn op dit moment de volgende locaties in beeld:

 1. Tilburg Noord (industrieterrein Vossenberg, specifiek Agristo)
 2. Helmond (stadsverwarmingsnet en glastuinbouwbedrijf Van Gog)
 3. Lieshout (bierbrouwerij Bavaria)
 4. Asten/Someren (meer dan 300 ha glastuinbouw)
 5. Amernet (Ennatuurlijk ziet geothermie als optie na stoppen afloop warmtelevering vanuit Amercentrale)
Hydreco GEomec
 Minervum 7181
       4817 ZN Breda,
       , Nederland
  Saskia Hagendoorn   hydreco.nl    saskia.hagedoorn@hydreco.nl    +31 (0)6 19266072