ICASUS BV

  • Type organisatie: Adviesbureau
ICASUS begeleidt transities: woordoor inventies in de markt kunnen komen en nieuwe businessmodellen gestalte krijgen op het gebied van energie, telecom en logistiek. 

Binnen het smart grid project heeft ICASUS bijgedragen voor een bottum-up approach waarbij 250 huishoudens als collectief AmersVolt, actief betrokken zijn geweest bij toetsing van nieuwe diensten concepten..

ICASUS BV
 Bergenboulevard 204
       3825 AC Amersfoort,
       , Netherlands
  Ton Jansen   icasus.nl    ton.jansen@icasus.nl    06 14197373