Industrial Energy Experts (ieexperts)

  • Type organisatie: Adviesbureau

Industrial Energy Experts – IEExperts- richt zich op de advisering van industriële bedrijven op het gebied van energiebesparing en duurzame energie.

Wij zijn professionele adviseurs en engineers met kennis van processen, inlevingsvermogen in de dynamiek en wetmatigheden van industriële ondernemingen en zijn door de wol geverfd.

Waar staat IEExperts voor?

Industrial Energy Experts staat voor vakkennis en expertise. Hierop kunt u ons aanspreken. Vakkennis op het gebied van energie, emissies, energie-efficiency en duurzaamheid.

Expertise op het vlak van productieprocessen, conceptontwikkeling, beleid en strategie. Wij beschikken over voldoende know-how als het gaat om het overzien van productieketens, het maatschappelijk speelveld en de langetermijnontwikkelingen binnen Nederland, de Europese Unie en wereldwijd.

Industrial Energy Experts neemt hierin ook het voortouw door het ontwikkelen innovatieve (technische) oplossingen en nieuwe werkmethodieken, zoals de

  • Energie Prestatie Keur (EPK)
  • ISO 50001 energiemanagement
  • warmteopslag in PCM’s
  • Power Quality
  • (duurzame) innovatieve energieconversietechnieken

Powers Sustainability

Onze pay-off luidt: Powers Sustainability. Dit is wat ons beweegt. Wij willen duurzaamheid werkend maken. Hiervoor is in een industriële omgeving een lange en uitdagende weg te gaan.

Wij zien dat als een kans: aangezien de industrie nog erg gefocust is op energie-efficiencyverbetering, moeten voor volledige verduurzaming veel raderen in beweging komen.

Industrial Energy Experts (ieexperts)
 Copernicuslaan 35
       6716 BM Ede,
       , Nederland
  Egbert Klop   ieexperts.nl    egbert.klop@ieexperts.nl    088 520 04 00