Living Lab Smart Charging

 • Type organisatie: Adviesbureau

Het Living Lab Smart Charging onderzoekt hoe Smart Charging van een breed gedragen werkelijkheid wordt.

De laadpalen in Nederland worden slim gemaakt. Op die laadpalen worden tests en onderzoeken uitgevoerd samen met gebruikers, overheden, bedrijven en universiteiten. Zo komen we als Nederland samen tot de nieuwe mondiale standaard voor Smart Charging. Nederland rijdt op zon en wind.

Living Lab Smart Charging

In de Green Deal Elektrisch Vervoer 2016-2020 wordt het Living Lab Smart Charging als duidelijk doel benoemd om te komen tot een vergroening van onze energiehuishouding. De stichting ElaadNL heeft het initiatief genomen de start te maken. ElaadNL is daarmee een van de partners in het Living Lab Smart Charging.

Elke partner heeft een eigen ultiem doel bij de deelname in het LLSC. Dat is een belangrijke drijver naar succes. Het gezamenlijke doel is ook helder. Bij een succesvolle implementatie tot mondiale standaard, profiteren we allemaal. Economisch, in arbeid en vooral: in de verbetering van de wereld waarin we leven.

Onderzoeksthema’s

Hieronder een opsomming van het brede scala aan onderzoeksthema’s die we samen onderzoeken.

 1. Batterijen
 2. Communicatieprotocollen
 3. Cyber security
 4. Dynamic pricing
 5. Elektrische auto
 6. Energie
 7. Gedrag
 8. Interfaces
 9. Internationalisering
 10. Interoperabiliteit
 11. Laadalgoritmes
 12. Netbeheer
 13. Vehicle 2X

Het programma Slim laden, de Brabantse aanpak bestaat uit verschillende afzonderlijke projecten. De voornaamste op dit moment zijn:

 • 2013-2014: Realisatie 100 publieke laadpalen in B5 (Eindhoven, Den Bosch, Helmond, Tilburg, Breda) met als doel kostenreductie en introductie van één arbeidsgang
 • 2014 – 2015: Realisatie 155 publieke laadpalen in 38 Brabantse gemeenten, met o.a. optimalisatie van het aanvraag en realisatieproces met aanzienlijke verkorting van doorlooptijden
 • 2015: Proefproject uitgesteld laden (laden buiten de piekuren) en vrije keuze van energieleverancier.
 • 2016 – 2020: realisatie van 2500 nieuwe laadpunten in Brabant en Limburg, totaal 62 gemeenten. O.a. kostenreductie: laagste laadprijs voor EV-rijders in Nederland, geen kosten overheden voor realisatie infrastructuur én allerhande innovaties rondom smart charging en cyber security
 • 2016 – 2017: Samen Slim rijden: Elektrisch auto delen in Haaren
 • 2017 – 2020: Uitwerking diverse proefprojecten en ambitie voor 100.000 EV’s in 2020

Toekomst van E-mobiliteit

Daarnaast diverse projecten in ontwikkeling en voorbereiding (o.a. rondom e-bussen, opslag van duurzame energie, smart charging, met energie coöperaties, Interflex).

Living Lab Smart Charging
 Utrechtseweg 310, gebouw B42,
       6812 AR Arnhem,
       , Nederland
  Harmjan Idema   https://www.livinglabsmartcharging.nl/nl/    harmjan.idema@livinglabsmartcharging.nl    + 31 6 46 34 60 24