LTO Glaskracht Nederland

  • Type organisatie: Kennisinstituut

LTO Glaskracht Nederland is een organisatie die zich bezighoudt met belangenbehartiging voor ondernemers in de glastuinbouw. De organisatie is in 2014 ontstaan als samenwerkingsverband van LTO Noord Glaskracht, ZLTO en LLTB.

De belangenbehartiging gebeurt door lobby, het stimuleren van innovatie in de sector en het stimuleren van ontwikkeling en uitwisseling van kennis over gewassen. De organisatie claimt 70% van de sector te vertegenwoordigen.

LTO

Glaskracht organiseert haar innovatie gerelateerde activiteiten voornamelijk door middel van samenwerkingen met andere partijen. Zo is Stichting Innovatie Glastuinbouw sinds 2015 een publiek-private samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken en loopt er een langdurige samenwerking met Tuinbouw Techniek Ontwikkeling.

In 2014 nam LTO Glaskracht Nederland diverse programma’s en het resterende saldo van het Productschap Tuinbouw over, wat beheerd wordt in haar Programmafonds Glastuinbouw. Ook is de organisatie verantwoordelijk voor enkele publieksactiviteiten, zoals Kom in de Kas.

De organisatie vertegenwoordigt de sector in de CAO-onderhandelingen voor de glastuinbouw.

Beleidsbeïnvloeding

In de actieve lobby richting overheid, politiek en maatschappelijke organisaties beïnvloedt LTO beleidsmakers waardoor onze de optimaal kunnen ondernemen.

Innovatie

Via de innovatieprogramma’s Kas als Energiebron, Glastuinbouw Waterproof en Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid stimuleert LTO de professionalisering en vernieuwing van de glastuinbouwbedrijven.

Hierdoor bieden zij de leden onafhankelijk inzicht in actuele relevante ontwikkelingen die nu of in de toekomst spelen binnen en buiten de sector.

Verder is LTO initiatiefnemer van Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN), dat werkt aan grensverleggende innovaties binnen het innovatieprogramma Waard&vol Groen.

LTO Glaskracht Nederland
 Louis Pasteurlaan 6
       2719 EE Zoetermeer,
       , Nederland
  Piet Broekharst   ltoglaskrachtnederland.nl    pbroekharst@ltoglaskracht.nl    06 109 500 41