Mijnwater B.V.

  • Type organisatie: Energieleverrancier

Mijnwater B.V. zorgt voor een rendabele exploitatie van warmte en koude met behulp van mijnwater.

Het bedrijf bouwt voort op de ontwikkeling en bouw van een innovatieve infrastructuur voor de distributie van mijnwater door de gemeente Heerlen.

Warmtenetwerk

Mijnwater is in veel gevallen een zeer aantrekkelijk middel voor de warmte- en koudevoorziening in woningen en kantoren/bedrijven. Met mijnwater en een beperkte hoeveelheid hulpenergie creëert de klant het hele jaar door een behaaglijk binnenklimaat. Mijnwater draagt daarmee in hoge mate bij aan een duurzame energievoorziening.

Hybride smart grid

Mijnwater 2.0 is een hybride smart grid voor duurzame energievoorziening, bestaande uit

  1. mijnwaterbronnen
  2. backbone-infrastructuur
  3. distributienetten e
  4. energiecentrales

Dit in combinatie met een geavanceerd meet- en regelsysteem, waarbij er per tijdseenheid kan worden bepaald wanneer er aan gebouwzijde wordt gebruikt en/of opgewekt. Dit verruimt de capaciteit van het totale systeem aanmerkelijk. Uiteindelijk zal er sprake zijn van een herbenutting van energie uit de gebouwde omgeving van zo’n 80% aangevuld met 20% uit de mijnwaterreservoirs.

 

Mijnwater B.V.
 Valkenburgerweg 177
       6419 AT Heerlen,
       , Nederland
  Louis Hiddes   mijnwater.com    l.hiddes@mijnwater.com    045-5716920