NCG – Nationaal Coördinator Groningen

  • Type organisatie: Kennisinstituut

Veilig wonen, werken en naar school in het aardbevingsgebied. Dat is het uitgangspunt van Nationaal Coördinator Groningen (NCG). NCG werkt aan het versterken van woningen en gebouwen. Maar ook aan het vergroten van de leefbaarheid en duurzaamheid en het versterken van de regionale economie. Dit alles om te bouwen aan een kansrijk Groningen.

De NCG is een samenwerking van twaalf Groninger gemeenten in het aardbevingsgebied, de provincie Groningen en de Rijksoverheid. Hans Alders geeft leiding aan dit samenwerkingsverband.

NCG

De NCG valt onder de verantwoordelijkheid van de minister van Economische Zaken. Hij heeft rechtstreeks toegang tot de betrokken ministers en kan via de minister van Economische Zaken voorstellen doen aan de Ministerraad.

De Nationaal Coördinator Groningen kan voorstellen doen voor de agenda van en deelnemen aan de vergaderingen van de betrokken onderraad voor de Ministerraad (REZIM), van Gedeputeerde Staten van Groningen en van de colleges van Burgemeester en Wethouders van de betrokken gemeenten om bijvoorbeeld het programma of de voortgang van het programma te bespreken.

Aardbevingbestendig en Kansrijk Groningen

De medewerkers van de Nationaal Coördinator Groningen werken voornamelijk in de provincie Groningen. Een klein deel van de medewerkers werkt in Den Haag. De medewerkers ondersteunen de Nationaal Coördinator in zijn taken: het komen tot voorstellen voor, het bevorderen van en bijdragen aan de uitvoering en het bewaken en rapporteren over de voortgang van het programma ‘Aardbevingbestendig en Kansrijk Groningen’.

De bewonersbegeleiders van NCG werken in de versterkingspunten en begeleiden bewoners tijdens de inspecties. Ondernemers in het gebied kunnen terecht bij de ondernemersadviseur en het Bedrijven Adviespunt Bodembeweging.

NCG – Nationaal Coördinator Groningen
 Paterswoldseweg 1
       9726 BA Groningen,
       , Nederland
  Hans Alders   nationaalcoordinatorgroningen.nl    info@nationaalcoordinatorgroningen.nl    088 041 44 44