NKL Nederland

  • Type organisatie: Kennisinstituut

NKL stimuleert ontwikkelingen op het gebied van publiek laden van elektrisch vervoer in Nederland. NKL is het platform waar overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven samen werken aan het realiseren van een betaalbare publieke laadinfrastructuur. Dit gebeurt door het faciliteren van innovatieve projecten en door het uitwisselen van kennis. Daarnaast draagt NKL bij aan het verstevigen van de internationale positie van Nederland.

NKL

NKL is een samenwerkingsverband van organisaties die betrokken zijn bij publiek laden van elektrisch vervoer. Er is gekozen voor onderstaande transparante organisatiestructuur.

De stakeholders van NKL zijn vertegenwoordigd in een Adviesraad. Deze raad adviseert het onafhankelijke bestuur van NKL. Het bestuur houdt toezicht op de doelen van NKL.

De Adviesraad bestaat uit een vertegenwoordiging van al onze partners afkomstig uit brancheorganisaties, marktpartijen, overheden en kennisinstellingen.

NKL Nederland
 Vondellaan 162
       3521 GH Utrecht,
       , Nederland
  Roland Ferwerda   http://nklnederland.nl/    rferwerda@nklnederland.nl    06 11534267