NWO

  • Type organisatie: Kennisinstituut

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) financiert tien wetenschappelijke onderzoeken die tot doel hebben de ethische en maatschappelijke aspecten van innovatietrajecten al aan de ontwerptafel een rol te laten spelen.

NWO heeft een budget van vele miljoen euro’s beschikbaar gesteld voor deze onderzoeken, die aansluiten bij het topsectorenbeleid van de Nederlandse overheid.

Link naar actuele proposities:

NWO
 Postbus 93138
       2509 AC Den Haag,
       , Netherlands
  Mark van Assem   http://www.nwo.nl    m.vanassem@nwo.nl    070 344 0915