Ondernemersvereniging Alton

  • Type organisatie: Energieleverrancier

Ondernemersvereniging Alton is een vereniging van ondernemers in de glastuinbouw opgericht in dec 2015. 

Alton belangrijke energiepartner in de warmtering

De samenwerking door de ondernemers in Alton met de provincie, de gemeente, HVC Groep (de huisvuilcentrale in Alkmaar), Rabobank Alkmaar, Greenport NHN en Ontwikkelingsbedrijf NHN is gericht op verduurzaming van de glastuinbouw op gebiedsniveau.

De ondernemersvereniging bundelt de lokale krachten in Noord-Holland Noord en werkt samen aan groene oplossingen.

Uitbreiding warmtenet naar glastuinbouwers Alton Heerhugowaard

Uitbreiding van het warmtenet van HVC naar Alton is haalbaar. De Bio-energiecentrale produceert voldoende warmte en de glastuinbouwondernemers in Alton hebben een grote warmtevraag.

De ondernemers in glastuinbouwgebied Alton zijn blij met de mogelijke komst van een warmtenet naar Alton. De ondernemers hebben al onderzoek gedaan naar verduurzaming van de energievoorziening. De uitgevoerde inventarisatie door LEI Wageningen UR naar de energiebehoefte en productiecapaciteit in het gebied komt goed van pas.

“Door de beschikbaarheid van de inventarisatie en het feit dat de ondernemers in Alton georganiseerd zijn konden ze snel schakelen”, aldus gebiedscoördinator Bert Cozijnsen.

De komst van een warmtenet naar Alton is goed nieuws voor de glastuinbouwbedrijven én voor HVC. Beschikbare restwarmte van HVC kan op deze manier duurzaam gebruikt worden in de glastuinbouw. Voor warmteproductie hoeft de gasketel of WKK minder draaiuren te maken, wat een substantiële hoeveelheid gas zou kunnen schelen. Via het warmtenet zal naar verwachting ongeveer de helft van de warmtebehoefte van Alton geleverd kunnen worden, vergelijkbaar met zo’n 8.500 woningen. Dit kan meer worden als er ook CO2-geleverd wordt.

CO2 ring

Naast warmte hebben gewassen ook CO2 nodig. Deze wordt nu veelal geproduceerd door de gasketels en WKK’s op de bedrijven. Centrale levering en lokaal transport per pijpleiding in het Altongebied is onderdeel van de haalbaarheidsstudie. Als warmte, CO2 en elektra concurrerend en liefst duurzaam kunnen worden ingezet is haalbaarheid aangetoond.

 

Het bestuur van de vereniging bestaat uit vijf leden: paprikateler Marcel Numan (voorzitter), Melvin Tesselaar, (alstroemeria’s), Bernadette Bijman-Kroon (chrysanten), Gerrie Sol (rozen) en Leo van der Hulst (kuipplanten en rozen).

Ondernemersvereniging Alton
 p/a Noordscharwouderpldrwg 20/A
       1704 PJ Heerhugowaard,
       , Nederland
  Marcel Numan   numanpaprika.nl    marcel@numanpaprika.nl    0648777333