Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN)

  • Type organisatie: Provincie

Het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN) is een uitvoeringsorganisatie van gemeenten in Noord-Holland Noord en Provincie Noord-Holland.

NHN is in de regio een vast aanspreekpunt voor alle zaken die met ontwikkeling van de regio te maken hebben. We weten wat er speelt, en brengen ondernemers, onderzoekers, investeerders en overheden samen.

NHN heeft daarbij drie ‘kernactiviteiten’:

  1. We helpen ondernemers bij hun investeringen in de regio
  2. We trekken nieuwe bedrijven aan door in te zetten op marketing en acquisitie
  3. We dragen bij aan een verdere verbetering van het vestigingsklimaat.

Focus

NHN focust voor het aantrekken van bedrijvigheid daarom op agri-food, energie en water, en in het bijzonder de verbindingen daartussen.

Die sluiten nauw aan bij de sterke internationale aandacht voor de zogenoemde ‘food-water-energy’-nexus.

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN)
 Comeniusstraat 10
       1817 MS Alkmaar,
       , Nederland
  Dave Vlaming   nhn.nl    dvlaming@nhn.nl    06 – 49 89 37 49