Oost NL

  • Type organisatie: Adviesbureau

Oost NL is de ontwikkelingsmaatschappij van Oost-Nederland. In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de provincies Gelderland en Overijssel versterken wij de regionale economie. We laten ondernemers sneller innoveren, investeren en internationaliseren.

Naast deze financiële middelen stelt Oost NL ook haar kennis, kunde en netwerk beschikbaar. We zijn actief in de topsectoren Agro-Food, Cleantech & Energy, Life Sciences & Health en High Tech.

Oost

Een optimale balans tussen financieel en maatschappelijk rendement is voor ons van groot belang. We laten ondernemers innoveren, investeren en internationaliseren om hun groei te versnellen. Zo zorgen we voor de duurzame groei van de regionale economie en werkgelegenheid. Daarnaast scheppen we gunstige voorwaarden voor het oplossen van mondiale, maatschappelijke vraagstukken. We bieden ondernemers geld en resources voor het creëren van maatschappelijk rendement. Met focus op duurzaamheid, smart industry en concepten voor een gezond leven.

Business Units

Onze activiteiten voeren wij uit via drie bedrijfsonderdelen die volledig geïntegreerd met elkaar samenwerken:

1. Business development

Business Development biedt het regionale mkb: kennis, toegang tot geld, netwerken en 1-op-1 contacten bij de realisatie en naar de markt brengen van innovaties. Hiervoor vormen we consortia met meerdere bedrijven, kennisinstellingen, overheden. Het resultaat van onze business development activiteiten: open innovatiecentra, campusontwikkeling en business cases die tot marktintroducties leiden.

2. Capital

Onze business unit Capital financiert startende en groeiende innovatieve mkb-ondernemers met risicokapitaal uit verschillende (innovatie)fondsen. Vanuit haar regionale verankering biedt Oost NL ondernemers niet alleen (groei)kapitaal, maar ook kennis, netwerk en persoonlijke contacten.

3. International

Onze business unit International biedt internationaal opererende bedrijven een ‘zachte landing’ in onze regio. Voor deze bedrijven verzorgen we ‘bidbook-presentaties’ en ‘fact finding trips’ op maat; we organiseren handelsmissies, presentaties en bedrijfsbezoeken. Wij geven internationale bedrijven toegang tot onze regionale netwerken bij onderzoeks- en kennisinstellingen, overheden en het bedrijfsleven.

Topsector Clean Tech & Energie

Als uitvoeringsorganisatie helpt Oost NL de provincies deze ambitie te realiseren en de regio een helder Cleantech & Energy-profiel te geven. We trekken samen op met netwerkorganisaties, kennisinstellingen en bedrijven. Tot onze partners behoren de stichting kiEMT en kennisinstellingen zoals Wageningen UR, Universiteit Twente, Radboudumc, Saxion en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), maar ook organisaties als DNV-GL (KEMA), Tennet, Nuon en Alliander. We investeren in activiteiten en technologiebedrijven die een cross-over vormen met de energie sector. Onze inzet voor EMT-innovatie dient een dubbel doel: bijdragen aan de alom nagestreefde energietransitie en het creëren van werkgelegenheid.

Onze thema’s

A. Hernieuwbare energie & Energie-efficiency

B. Smart Energy

C. Biobased Economy & Recycling

Oost NL
 Laan van Malkenschoten 40
       7333 NP Apeldoorn,
       , Nederland
  Frank Geerlings   Oostnl.nl    frank.geerlings@oostnl.nl    06-81689458