Peeeks

  • Type organisatie: Leverancier

De start-up Peeeks, kreeg al binnen enkele maanden na de start een eerste financiële injectie, van o.a. Eneco. Peeeks optimaliseert de inkoopmomenten van elektriciteit en claimt een aanzienlijke besparing voor hun klanten.

Grootverbruikers in de proces- en maakindustrie kunnen de inkoop van elektriciteit optimaliseren door het verbruik af te stemmen op het tarief van de op dat moment aangeboden energie.

Demand side management

Door de vraag naar energie actief te sturen, wordt een verbruiksprofiel bijgesteld en afgevlakt en worden een piekbelasting afgestemd op een gunstig inkoopmoment.

Hoewel het concept van Peeeks altijd al actueel was, wordt door de toename van energieopwekking uit bronnen met een wisselende productie, zoals wind en zon, het concept voor de toekomst nog interessanter.

Grotere fluctuaties in het aanbod leidt tot grotere prijsschommelingen. Peeeks helpt om dat in financieel gunstige banen te leiden. De ‘demand side management’ van vraagsturing is de overtreffende trap van het ‘piek-shaving’ dat al langer wordt toegepast, maar dan alleen om pieken te voorkomen die leiden tot extra kosten voor het netbeheer.

Peeeks
 Molengraaffsingel 12
       2629 JD Delft,
       , Nederland
  David Beijer   Peeeks.nl    info@peeekspower.com    +31 85 009 123 6