Philips Research

  • Type organisatie: High tech: Producent / Leverancier van high tech apparatuur

Philips Research is een van ‘s werelds grootste onderzoeksorganisaties. Wij ontwikkelen nieuwe technologieën en onderzoeken potentiële groeigebieden voor Philips.

Wij zijn van mening dat elke innovatie gebaseerd moet zijn op inzicht in de wereld om ons heen. Om de levenskwaliteit van mensen te verbeteren, vinden we het belangrijk om te weten wat hen drijft, tegen welke dilemma’s ze aanlopen en hoe wij hen het beste kunnen helpen.

Philips Research
 High Tech Campus 34
       5656 AE Eindhoven,
       , Netherlands
  Peter Wierenga   research.philips.com    info.research@philips.com    +31 40 27 91111