Plegt-Vos

  • Type organisatie: Woning corporatie

Onze kernactiviteiten zijn vastgoedontwikkeling, burgerlijke & utiliteitsbouw, beheer & onderhoud, infra & milieu en woningbouw.

Wij bieden diverse woonconcepten aan en concepten voor semi-permanente bouw, levensloopbestendige bouw en duurzaam renoveren.

Plegt-Vos
 Lossersestraat 2
       7574 AE Oldenzaal,
       , Nederland
  Theo Opdam   plegt-vos.nl    info@plegt-vos.nl    0541 588 655