PR-Electronics

  • Type organisatie: Leverancier

Met onze oplossingen leveren wij een bijdrage aan het succes van onze klanten. We ontwikkelen en produceren hoogstaande en innovatieve vermogenselektronica waarbij de optimale oplossing van de klantvraag altijd het doel is.

Of het nu gaat om industriële toepassingen, solar- en windenergie of mobiliteit. We hebben de oplossing in huis.

Onze ontwerpen kenmerken zich door eenvoud, betrouwbaarheid en een lage kostprijs.

Onze klanten profiteren van meer dan 20 jaar ervaring en een uitgekiend netwerk met de juiste partners.

Hierdoor kunnen we binnen een korte doorlooptijd en tegen lage kosten een nieuw product ontwikkelen dat voldoet aan de opgestelde specificaties en de huidige CE regelgeving.

PR-Electronics
 Minervum 7073
       4817 ZK Breda,
       , Netherlands
  mr. M. Kardolus   www.pr-electronics.nl    info@pr-electronics.nl    076 5811077