Provincie Overijssel

  • Type organisatie: Provincie

In 2023 wil provincie Overijssel het doel bereiken om 20% Nieuwe Energie uit biomassa, bodem, wind en zon halen. Dit is noodzakelijk, omdat de prijs van fossiele energie (olie en aardgas) steeds verder stijgt. Nieuwe Energie, in de vorm van groen gas, elektra en warmte van eigen bodem, is een wenselijk alternatief. Energie besparen is het tweede speerpunt van het programma Nieuwe Energie.

Want hoe minder energie we gebruiken, hoe sneller de afhankelijkheid van fossiele energie afneemt. Voordeel van meer Nieuwe Energie is dat we de energieprijs in de toekomst beter kunnen beïnvloeden. Beide zijn nodig om op lange termijn efficiënter te ondernemen, goedkoper te wonen, slimmer te werken en gezonder te leven.

  • Biomassa, Zon, Aardwarmte en Wind zijn 4 grote energie bronnen die zorgen voor lokaal opgewekte Nieuwe Energie.
  • Met de Overijsselse Aanpak gaan 30 partijen ervoor zorgen dat 45% van de koopwoningen in Overijssel voor 2020 label B heeft.
  • Van het huidige energiegebruik is ruim 40% afkomstig van bedrijven. Daarom zetten we in op energie-efficiëntie bij ondernemingen.
Provincie Overijssel
 Luttenbergstraat 2
       8012 EE Zwolle,
       , Nederland
  Marieke Butterhoff   Overijssel.nl    m.butterhoff@overijssel.nl    038 499 74 83