Provincie Zeeland

 • Type organisatie: Provincie

Provincie Zeeland stimuleert samenwerking in de biobased economy en kan soms financieel bijdragen als bedrijven investeren om de biobased economy in Zeeland verder te versterken. De businesscase Biobased economy is onderdeel van de Economische agenda van de Provincie.

Een ‘biobased economy’ draait op groene grondstoffen en het hergebruik van restproducten. In Zeeland zijn zowel de chemie als de agro & food sector sterk vertegenwoordigd.

Provincie pijlers

Zeeland en de buurregio’s West-Brabant, Zuid-Holland en Vlaanderen, werken al langer aan de overgang naar een duurzame economie. Samen met multinationals, het MKB en kennisinstellingen uit Zuidwest-Nederland is voor de jaren 2014-2018 het businessplan Biobased Delta opgesteld. Pijlers daarin zijn:

 1. ontwikkelen en telen van groene grondstoffen voor de industrie, vanuit de landbouw en aquatische teelt (algen en wieren)
 2. vergroenen van de procesindustrie door warmte en restproducten van het ene bedrijf te gebruiken in een ander bedrijf
 3. ontwikkelen en fabriceren van biobased grondstoffen en halffabrikaten voor de chemische sector

Zeeland  werkt daarbij ook samen met Wageningen University & Research center.

De Provincie:

 • faciliteert bedrijven bij hun transitie
 • stimuleert samenwerking
 • denkt mee bij de uitwerking van strategieën
 • stelt financiële middelen en menskracht ter beschikking
 • ondersteunt bij het aanboren van externe bronnen bij het Rijk en/of in Europa
 • brengt bestuurders en medewerkers van overheden, bedrijven en kennisinstellingen met elkaar in contact.

Aanspreekpunt

Het aanspreekpunt voor Zeeuwse ondernemers is het Uitvoeringsbureau Biobased Zeeland. Dit heeft als taken:

 • ondersteuning bieden aan bedrijven bij het opstellen van plannen voor concrete innovaties
 • financiering regelen voor de plannen van bedrijven
 • bedrijven en experts van kennisinstellingen met elkaar in contact brengen
 • informatie verspreiden over toepassingsmogelijkheden en successen
 • Zeeland, Zuid-Holland en West-Brabant laten deelnemen in programma’s van het Rijk en de Europese Unie, waarvoor de samenwerking met andere regio’s (zoals Vlaanderen) van groot belang is

Samen met de buurregio’s is Zeeland Europees koploper biobased economy.

Provincie Zeeland
 Abdij 6
       4331 BK Middelburg,
       , Nederland
  Paulus Woets   zeeland.nl    p.woets@zeeland.nl    0118 - 63 18 92