Provincie Zuid-Holland

  • Type organisatie: Woning corporatie

De provincie Zuid-Holland wil de transitie van haar economie ondersteunen en versnellen.

  • Door het bieden van de juiste ruimtelijke randvoorwaarden en een goede bereikbaarheid.
  • Door het versterken van de kennisinfrastructuur en die te verbinden met de vernieuwingsopgaven van de tuinbouw en de haven.
  • Door te bouwen aan krachtige en levendige stedelijke centra waar kantoren, horeca, woningen, detailhandel en culturele voorzieningen elkaar versterken en bijdragen aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat.
  • Door bedrijven te ondersteunen bij het beperken en verduurzamen van hun energiegebruik.
  • Door het bij elkaar brengen van partijen vanuit gedeelde ambities en opgaven om innovatie te bevorderen.

Zo werken we aan een sterke regionale economie waarin de haven, tuinbouw en het stedelijk gebied door samenwerking de concurrentiepositie van de provincie continue versterken. Een economie waarin innovatieve bedrijvigheid ontstaat die inspeelt op de groeimarkten van de toekomst. Een economische topregio in Europa waarin economische groei en maatschappelijke meerwaarde hand in hand gaan.

Provincie Zuid-Holland
 Zuid-Hollandplein 1
       2596 AW Den Haag,
       , Netherlands
  AndrĂ© Lammerse   http://www.zuid-holland.nl/    aj.lammerse@pzh.nl    070 4416611