Radboud Universiteit

  • Type organisatie: Kennisinstituut

Radboud Universiteit is projectpartner in het internationale onderzoek naar CO2-opslag in lege Noordzeevelden. 

CO2 opslag

De nieuwe regering zet in het regeerakkoord in op CO2- opslag voor het terugdringen van broeikasgasuitstoot en het behalen van de klimaatdoelen. Voor de Rotterdamse haven liggen plannen klaar om CO2 af te vangen en op te slaan in uitgeputte Noordzeevelden.

Radboud in Acorn CCS

Maar hoe haalbaar is permanente CO2-opslag in lege olie- en gasvelden onder de zeebodem, en het hergebruik van bestaande pijpleidingen en andere infrastructuur? Dat bekijken bedrijven en universiteiten uit landen rond de Noordzee samen in het Acorn Carbon Capture and Storage (CCS) Project.

Schotland

In Noord-Schotland gaat het om CO2 afkomstig uit gaszuiverings- en energie-installaties vlakbij de haven van Petershead. Vanuit die haven wordt CO2 getransporteerd naar zee en diep onder de grond in lege olie- en gasvelden geïnjecteerd.

Schotland is binnen Europa een geschikte locatie voor CO2-opslag: er kan snel worden begonnen, het vervoer van CO2 kan goedkoop door bestaande olie- en gasinfrastructuur te gebruiken en er zijn zeer veilige opslaglocaties.

Voetafdruk van CO2

Wetenschappers van de Radboud Universiteit onderzoeken, onder leiding van Heleen de Coninck, klimaatonderzoeker bij de afdeling Milieukunde, wat de ‘CO2-voetafdruk’ van het hergebruiken van pijpleidingen en boorputten voor CO2-opslag is (een ‘Life Cycle Assessment’ in vaktermen).

De Coninck: ‘Het vervoer van het gas levert bijvoorbeeld ook CO2-uitstoot op, terwijl de opslag juist bedoeld is om de uitstoot van CO2 door de industrie te beperken. Maar hergebruik van bestaande infrastructuur in de Noordzee, ook in het Nederlandse deel van de Noordzee, kan broeikasgasuitstoot en andere milieueffecten voorkomen of uitstellen.’

Een zachte landing en werkgelegenheid in de Rotterdamse haven?

Daarnaast bekijkt het Radboud-team of CO2-afvang en -opslag werkgelegenheid kan opleveren in gebieden die lijden onder het stoppen van de olie- en gaswinning en -verwerking. Dit is in Schotland aan de orde, maar ook in Nederland.

‘Zo is de Rotterdamse haven, die een fors deel van de Nederlandse CO2-emissies veroorzaakt doordat hij bijna volledig op fossiele brandstoffen draait, ook erg belangrijk voor de Nederlandse werkgelegenheid. Mensen die daar wonen en werken voelen zich verbonden met de lokale industrie; kijk maar naar Zuid-Limburg, waar mensen zich vijftig jaar na de sluiting nog steeds met de kolenmijnen identificeren.

De transitie van fossiele brandstoffen naar meer klimaatvriendelijke vormen van industrie zal de Rijnmond compleet veranderen en heeft enorme invloed op het leven van veel mensen. We bekijken hoe dit overgangstraject zo rechtvaardig en eerlijk mogelijk kan worden aangepakt, en hoe de maatschappij bij dat proces kan worden betrokken’, verklaart De Coninck.

2019

De haalbaarheidsstudie zal begin 2019 eindigen. Dan moet dus duidelijk worden wat er nodig is om permanente CO2-opslag in de Noordzee haalbaar te maken.

Radboud Universiteit
 Comeniuslaan 4
       6525 HP Nijmegen,
       , Nederland
  Heleen de Coninck   Ru.nl    h.deconinck@science.ru.nl    024 361 6000