RGS Development

  • Type organisatie: Leverancier

RGS Development ontwikkelt en produceert thermo-elektrische modules voor de terugwinning van industriële restwarmte met hoge temperaturen (700-1200°C).

RGS Development

Als ontwikkelaar en producent van innovatieve thermo-elektrische modules is RGS Development een van de eerste partijen die restwarmte van hoge temperaturen efficiënt en economisch rendabel kan omzetten in elektriciteit.

Met de gepatenteerde giettechnologie is een doorbraak in de toepassing van thermo-elektrische systemen binnen handbereik.

Het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland verstrekt samen met private investeerders een kapitaalinjectie van € 1,2 miljoen aan RGS Development, voor verdere ontwikkeling van de technologie en bedrijfsgroei.

Terugwinning restwarmte

RGS Development maakt met de introductie van thermo-elektrische systemen een substantiële terugwinning van restwarmte van hoge temperaturen mogelijk. Deze terugwinning kan worden toegepast bij industriële partijen in bijvoorbeeld de staalindustrie en afvalverbranding.

Lithium batterijen

Daarnaast werkt RGS Development aan de productie van anodemateriaal voor Lithium-ion batterijen als een belangrijke secundaire energiemarkt.

RGS Development
 Bijlestaal 54a
       1721 PW Broek op Langedijk,
       , Nederland
  Ir. Maarten den Heijer   www.pdenh.nl/rgs-development/    denheijer@rgsdevelopment.nl    06 10396432