Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

  • Type organisatie: Kennisinstituut

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ondersteunt TKI’s in opdracht van het ministerie van Economische Zaken (EZ).

Iedere topsector maakt een onderzoeksagenda. De Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) vullen deze onderzoeksagenda’s in.

Met TKI-toeslag stimuleert EZ privaat-publieke samenwerking tussen onderzoeksorganisaties en bedrijven.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 Prinses Beatrixlaan 2
       2595 AL Den Haag,
       , Netherlands
  John Post   http://www.rvo.nl    John@John-Post.nl    06 5322 7828