Stallingsbedrijf Glastuinbouw Nederland

  • Type organisatie: Kennisinstituut

Wil de Nederlandse tuinbouw ook in de toekomst internationaal concurrerend blijven, is herstructurering noodzakelijk. Stallingsbedrijf Glastuinbouw Nederland (SGN) draagt hieraan bij door nieuwe gebieden te ontwikkelen en bestaande gebieden te herstructureren.

Naast het behoud en de ontwikkeling van de internationale concurrentiepositie, heeft SGN ook als doel het versnellen van de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid.

Dat betekent efficiënter gebruik van grondstoffen en energie, het verbeteren van de landschappelijke kwaliteit en het beperken of hergebruiken van restproducten.

Herstructurering is een taai en complex proces, waarin tuinbouwondernemers te maken krijgen met plannen van naburige collega’s, planontwikkelaars en gemeenten. En alles heeft financiële gevolgen.

Het is vaak schuiven met eigendommen en emoties. Medewerking is vereist van zowel het bedrijfsleven als de overheid. Daarom is SGN in 2001 opgericht op initiatief van LTO Nederland is SGN in 2001 opgericht in samenwerking met BNG Gebiedsontwikkeling B.V., het Productschap Tuinbouw en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

De combinatie van organisaties maakt van SGN een bedrijf met een breed draagvlak en een uitgebreid netwerk binnen de tuinbouwsector, de overheid en financiële instellingen. Ook leveren de afzonderlijke organisaties ieder op hun eigen wijze een enorme schat aan deskundigheid.

  • LTO Nederland
  • BNG Gebiedsontwikkeling BV
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  • Productschap Tuinbouw
Stallingsbedrijf Glastuinbouw Nederland
 Dr. Kuyperstraat 12
       2500 BB Den Haag,
       , Netherlands
  Philip Bocxe   http://www.sgnbv.nl/    bocxe@bnggo.nl    070-311 99 80