Stichting Energy Expo

  • Type organisatie: Kennisinstituut

Stichting Energy Expo is een onafhankelijk platform met kennis van duurzame mobiliteit en brengt bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen bij elkaar.

Bij mobiliteit wordt snel gedacht aan vervoermiddelen. Dat is terecht, maar daarbij eindigt het voor ons niet.

Energy Expo richt zich op duurzame oplossingen voor mens en milieu. Oplossingen die slim, praktisch en innovatief zijn. Wij helpen elkaar bij het vinden en aandragen van die oplossingen.

Mobiliteit

Het aandeel mobiliteit in het klimaat- en milieuvraagstuk is groot. 30 procent van onze primaire energieconsumptie is toe te reken aan vervoer. Dit kan volledig duurzaam en betekent dat er veel verandering nodig is. Niet alleen de voertuigen, maar ook de mensen zelf (gedrag), hun leefomgeving en, niet te vergeten,het milieu veranderen daarbij mee. De transitie naar duurzame mobiliteit kan sneller! Samen werken we aan een slimme en duurzame toekomst.

Thema’s

Duurzame mobiliteit is het zo optimaal mogelijk gebruik maken van de infrastructuur (wegen, spoor en water) en de beschikbare vervoersmiddelen (fiets, bus, tram, metro, trein, auto, motor, e.d.), waarbij wordt gestreefd naar een minimale uitstoot van schadelijke gassen, minimale geluidhinder, optimale bereikbaarheid, ruimtelijke kwaliteit, veiligheid, leefomgeving en zekerheid van energievoorziening.

┬áEnergietransitie kan volgens ons enkel en alleen worden versneld door het bij elkaar brengen van de verschillende thema’s en disciplines die nodig zijn om verandering tot stand te brengen.

De diversiteit in het netwerk van Energy Expo vertegenwoordigt deze disciplines en zijn op hun beurt beïnvloeders van de versnelling van de transitie naar duurzame mobiliteit. Met elkaar zijn we in staat duurzame mobiliteit vooruit te brengen.

Stichting Energy Expo
 Zernikelaan 17
       9747 AA Groningen,
       , Nederland
  Mario Sabel   http://www.energyexpo.nl/    info@energyexpo.nl    06 83214307