Stichting Energy Valley

  • Type organisatie: Kennisinstituut

Sinds 2003 hebben partijen hun krachten gebundeld in de stichting Energy Valley om bedrijvigheid, banen en kennis op het gebied van energie uit te bouwen.

De stichting fungeert als clusterorganisatie om kennis te delen, projecten te versnellen en investeringen in nieuwe energie uit te lokken.

 

De huidige strategisch partners van de stichting Energy Valley zijn: Alliander, Attero B.V., Eneco, Energy Academy Europe, Energy College, GasTerra, GasUnie, Gemeenten: Alkmaar, Assen, Den Helder, Emmen, Groningen, Leeuwarden, Groningen Seaports, Hanzehogeschool, NAM, NHL Hogeschool, Provincies: Drenthe, Friesland, Groningen, Noord-Holland, PWCUniversity of Groningen Energy Law,  Stenden Hogeschool, TAQA

Stichting Energy Valley
 Laan Corpus Den Hoorn 300
       9728 JT Groningen,
       , Nederland
  drs. ing. Patrick Cnubben   www.energyvalley.nl    cnubben@energyvalley.nl    050 789 0010