Stichting Gelijkspanning

  • Type organisatie: Kennisinstituut

Stichting Gelijkspanning heeft als doelstelling het bevorderen en het toepassen van gelijkspanning in de breedste zin.

Ter bevordering van gelijkspanning worden diverse projecten op het gebied van gelijkspanning geïnitieerd, vindt afstemming plaats en wordt kennisontwikkeling aan het hoger en universitair onderwijs gestimuleerd. In deze projecten zullen vele innovaties gaan plaatsvinden, omdat gelijkspanning een ‘vergeten’ onderwerp is. Via onderwijs en kennisinstellingen wordt ook gezorgd voor veiligheid door gezamenlijk te werken aan nieuwe normen. De Stichting heeft hiervoor een eigen beleidsplan opgesteld.

Duurzamere wereld

Stichting Gelijkspanning streeft naar een duurzamere wereld, waarin met veel meer beleid wordt omgegaan met energie. Daarbij gaat het niet alleen om minder verbruiken van fossiele brandstoffen, maar ook om het beter en efficiënter omgaan met beschikbare grondstoffen voor componenten. Gebruikmaken van gelijkspanning zal ook betekenen, dat duurzame bronnen, dus wind- en zonne-energie efficiënter en dus rendabeler worden

Rurale gebieden wereldwijd

Meer dan 1.3 miljard mensen zitten op dit moment zonder stroom in de rurale gebieden wereldwijd. Het elektrificeren van deze rurale gebieden door middel van gelijkspanning maakt het mogelijk voor deze mensen een beter bestaan op te bouwen. Hiermee zal ook de toegang tot het internet mogelijk zijn waardoor er een grotere kans is op ontwikkeling en onderwijs. Stichting Gelijkspanning maakt zich sterk om gelijkspanningsprojecten in India en Afrika mogelijk te maken.

Stichting Gelijkspanning
 Stationsweg 38
       1431 EG Aalsmeer,
       , Netherlands
  Harry Stokman   http://www.gelijkspanning.org    harry@dcbv.eu    0297-727101