Stichting Pioneering

  • Type organisatie: Adviesbureau

Stichting Pioneering staat voor vernieuwing van technologie en ondernemerschap. Pioneering maakt deel uit van het Cluster Bouw van het Innovatieplatform

De bouw is economisch gezien een belangrijke sector voor Twente. Een aanzienlijk deel van de beroepsbevolking is direct of indirect werkzaam in de bouw. De marktpositie van de Twentse bouw wordt door veel factoren beïnvloed. Klimaatveranderingen vragen om bewuster gebruik van grondstoffen en het aanboren van schone energiebronnen. Deze tijd vraagt dan ook om slagvaardigheid en adequaat ondernemerschap.

  • Stichting Pioneering stimuleert vernieuwend ondernemerschap in de bouw door innovatie in proces, product, technologie en door markt te creëren.
  • Pioneering verbindt partijen en bevordert samenwerken en vernieuwen.
  • Pioneering is hèt platform van kennis delen en ontwikkelen voor alle partijen in de Twentse bouwketen, zodat nieuwe methodieken leiden tot een sterke marktpositie van de Twentse bouwsector.

Pioneering doelstellingen

Pioneering levert een bijdrage aan maatschappelijke vraagstukken door het programma Vernieuwend ondernemen in de bouw uit te voeren. Doelstellingen:

  • het versterken van de economische kracht van de bouwgerichte ondernemingen in Twente
  • de innovatiebevordering van de Twentse bouw zodat deze zich kenmerkt als vernieuwend, vooruitstrevend en dynamisch
  • het veiligstellen en bevorderen van de werkgelegenheid in de Twentse bouwsector

Pioneering wil haar doelstelling bereiken door het bevorderen van de onderlinge samenwerking van bouwgerichte ondernemingen in zowel Twente alsook de aangrenzende regio’s, samenwerking met kennisinstellingen en lokale en regionale overheden.

Bekijk het overzicht van de deelnemende bedrijven

Stichting Pioneering
 The Gallery, Hengelosestraat 500
       7521 AN Enschede,
       , Nederland
  Eelco Eerenberg   www.pioneering.nl    info@pioneering.nl    088 112 5000