TexelEnergie

  • Type organisatie: Energieleverrancier

Bij de oprichting van TexelEnergie in 2007, hebben we met elkaar afspraken gemaakt over de doelen die we nastreven. TexelEnergie verzorgt de levering van groene energie. Daarbij investeren we in lokale projecten om zelf energie te winnen en volgen we de ontwikkelingen op het gebied van zonne-energie, windenergie, opwekking uit biomassa, energie uit warmwaterlagen en getijde-energie op de voet.

Ons belangrijkste doel als energiecoöperatie is invulling te geven aan de belangen van onze leden op het gebied van duurzame energie. De leden staan bij ons centraal en ons kantoor is laagdrempelig. Onze medewerkers zijn altijd graag bereid om uw vragen te beantwoorden en mogelijke problemen op te lossen.
Onze doelen zijn statutair vastgelegd en luiden als volgt:

  • inkopen en verkopen van duurzame energie;
  • produceren van duurzame energie;
  • bevorderen van energiebesparing;
  • samenwerken met gelijkgestemden.

TexelEnergie ondersteunt ook het doel van de Gemeente Texel om in 2020 zelfvoorzienend te zijn op het gebied van elektriciteit.

TexelEnergie
 Burgwal 20
       1791 AJ Den Burg,
       , Netherlands
  Job Stierman   http://www.texelenergie.nl/    info@texelenergie.nl    0222-314939