TU Eindhoven, faculteit bouwkunde

  • Type organisatie: Kennisinstituut

De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) is een onderzoeksuniversiteit, gespecialiseerd in engineering science & technology.

Met ons onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie dragen we bij aan:

  • science for society: de oplossing van grote maatschappelijke vraagstukken en de groei van welvaart en welzijn door de focus op de Strategic Area’s Energy,  Health en Smart Mobility
  • science for industry: de ontwikkeling van technologische innovaties in samenwerking met het bedrijfsleven
  • science for science: de vooruitgang van de technische wetenschappen door excellentie op belangrijke onderzoekszwaartepunten en vernieuwing van het onderwijs
TU Eindhoven, faculteit bouwkunde
 Den Dolech 2
       5600 MB Eindhoven,
       , Netherlands
  Wim Zeiler   www.tue.nl    w.zeiler@bwk.tue.nl    040 2473714