University of Groningen Faculty Mathematics and Natural Sciences

  • Type organisatie: Kennisinstituut

De Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen biedt onderdak aan een breed scala aan disciplines en onderzoeksvelden.

Onderzoeks- en onderwijsprogramma’s variëren van nanomaterialen en biomachines tot astronomie, van wiskunde tot farmacie, van neurowetenschappen tot informatica en van moleculaire en evolutionaire biologie tot mariene biologie.

Onze onderzoekers richten zich op fundamentele vraagstukken, in nauwe samenwerking met partners uit de industrie, de medische wereld en andere maatschappelijke gebieden. Vooraanstaande onderzoeksgroepen richten zich op nieuwe terreinen, zoals synthetische biologie en duurzaam energiegebruik

University of Groningen Faculty Mathematics and Natural Sciences
 Nijenborgh 4
       9700 AG Groningen,
       , Netherlands
  prof. dr. ir. M. (Marco) Aiello   cs.rug.nl/~aiellom    m.aiello@rug.nl    050 363 3948