Utrecht Sustainability Institute (USI)

  • Type organisatie: Woning corporatie

Het Utrecht Sustainability Institute (USI) draagt bij aan de transitie naar duurzame urbane regio’s, zowel nationaal als internationaal, startend vanuit de regio Utrecht.

Juist in deze regio zijn veel kennisinstellingen en ingenieursbureaus op het gebied van duurzaamheid gevestigd.

Door deze kennis te verbinden aan regionale duurzaamheidsambities helpen we complexe vraagstukken op een integrale wijze op te lossen. Dit doen we in nauwe samenwerking met overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

USI legt zich met name toe op het opzetten van onderzoeks- en innovatieprojecten gericht op het duurzaam omgaan met de strategische voorraden energie, water en grondstoffen in de stad. Met als resultaat:

  • bijdragen aan de realisatie van duurzaamheidsambities van overheden, bedrijven en instellingen in de regio
  • een regionale thuismarkt voor innovaties en kennis met een krachtige nationale en internationale groeipotentie
  • bijdragen aan de valorisatiedoelstelling van onze kernpartner Universiteit Utrecht en andere kennisinstellingen.

U bent van harte welkom om via deze website de mogelijkheden tot samenwerking met USI te ontdekken, of het nu gaat om deelname aan innovatieve projecten, kennis over regionale expertise en spraakmakende resultaten, of om mee te denken over duurzaamheidsthema’s tijdens de bijeenkomsten die wij voor ons netwerk organiseren.

Utrecht Sustainability Institute (USI)
 Heidelberglaan 2
       3584 CS Utrecht,
       , Netherlands
  dr. ir. Carolien van Hemel   www.usi.nl/    usi@uu.nl    030 253 7206